מודיעין טלפוני ארצי: 1-900-72-1111
לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     מידע בסלולארי / אפליקציה     מצאתי טעות    
   

מסלול קו 301 (אומני אקספרס)

חיפה - לב המפרץ

עפולה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
חיפה - לב המפרץ   0:00  העלאה  מפה
חיפה - מרכזית המפרץ 0:03  0:03  העלאה והורדה  מפה
צומת יגור 0:05  0:05  העלאה והורדה  הוסף למפה
כפר חסידים מערב 0:07  0:07  העלאה והורדה  הוסף למפה
כביש 70 בית מעצר קישון 0:09  0:09  העלאה והורדה  מפה
צומת העמקים ( ג'למה ) 0:11  0:11  העלאה והורדה  מפה
שער העמקים 0:13  0:13  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת טבעון 0:17  0:17  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת קרית עמל 75 0:19  0:19  העלאה והורדה  מפה
צומת השומרים 0:21  0:21  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת אלונים 0:23  0:23  העלאה והורדה  מפה
צומת ישי 0:25  0:25  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - השיקמה 0:27  0:27  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - השקמה / מעלה השקמה 0:29  0:29  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - מעלה השקמה / סמטת הפרדס 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - האלון / סמטת ההדר 0:31  0:31  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - אלון / השקד 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - האלון / האתרוג 0:33  0:33  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - האלון / הארז 0:34  0:34  העלאה והורדה  מפה
בית שערים - צומת בית שערים 0:36  0:36  העלאה והורדה  מפה
מנשיה א זבדה - מסעף מנשיית א זבדה 0:38  0:38  העלאה והורדה  מפה
צומת נהלל 0:41  0:41  העלאה והורדה  מפה
נהלל - מסעף 0:43  0:43  העלאה והורדה  מפה
מסעף רמת דוד 0:45  0:45  העלאה והורדה  הוסף למפה
גבת - מסעף 0:47  0:47  העלאה והורדה  מפה
יפעת - מסעף 0:49  0:49  העלאה והורדה  מפה
שריד - מסעף 0:51  0:51  העלאה והורדה  מפה
חוות האון 0:53  0:53  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת ברוך 0:55  0:55  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ גניגר - מסעף 0:57  0:57  העלאה והורדה  מפה
תל עדשים - מסעף 1:01  1:01  העלאה והורדה  מפה
מועצה אזורית יזרעאל 1:03  1:03  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת מפגש מזרע 1:05  1:05  העלאה והורדה  הוסף למפה
כפר גדעון - מסעף 1:07  1:07  העלאה והורדה  מפה
בלפוריה - מסעף 1:10  1:10  העלאה והורדה  מפה
עפולה - מעונות הסטודנטים 1:12  1:12  העלאה והורדה  מפה
עפולה - צומת מכבי אש 1:14  1:14  העלאה והורדה  מפה
עפולה - היכל תרבות 1:15  1:15  העלאה והורדה  מפה
עפולה - הנשיא וייצמן / כיכר העצמאות 1:16  1:16  העלאה והורדה  מפה
עפולה - תחנה מרכזית 1:17  1:17  העלאה והורדה  מפה
עפולה 1:22  1:22  הורדה  מפה

חלופה 1
חיפה - לב המפרץ

עפולה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
חיפה - לב המפרץ   0:00  העלאה  מפה
חיפה - מרכזית המפרץ 0:03  0:03  העלאה והורדה  מפה
צומת יגור 0:05  0:05  העלאה והורדה  הוסף למפה
כפר חסידים מערב 0:07  0:07  העלאה והורדה  הוסף למפה
כביש 70 בית מעצר קישון 0:09  0:09  העלאה והורדה  מפה
צומת העמקים ( ג'למה ) 0:11  0:11  העלאה והורדה  מפה
שער העמקים 0:13  0:13  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת טבעון 0:17  0:17  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת קרית עמל 75 0:19  0:19  העלאה והורדה  מפה
צומת השומרים 0:21  0:21  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת אלונים 0:23  0:23  העלאה והורדה  מפה
צומת ישי 0:25  0:25  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - צומת רמת ישי מערב 0:27  0:27  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - מרכז 0:28  0:28  העלאה והורדה  מפה
בית שערים - צומת בית שערים 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
מנשיה א זבדה - מסעף מנשיית א זבדה 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
צומת נהלל 0:35  0:35  העלאה והורדה  מפה
נהלל - מסעף 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
רמת דוד 0:39  0:39  העלאה והורדה  הוסף למפה
בסיס צבאי רמת דוד 0:41  0:41  העלאה והורדה  מפה
עפולה 0:53  0:53  הורדה  מפה

חלופה 2
חיפה - לב המפרץ

עפולה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
חיפה - לב המפרץ   0:00  העלאה  מפה
חיפה - מרכזית המפרץ 0:03  0:03  העלאה והורדה  מפה
צומת יגור 0:05  0:05  העלאה והורדה  הוסף למפה
כפר חסידים מערב 0:07  0:07  העלאה והורדה  הוסף למפה
כביש 70 בית מעצר קישון 0:09  0:09  העלאה והורדה  מפה
צומת העמקים ( ג'למה ) 0:11  0:11  העלאה והורדה  מפה
שער העמקים 0:13  0:13  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת טבעון 0:17  0:17  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת קרית עמל 75 0:19  0:19  העלאה והורדה  מפה
צומת השומרים 0:21  0:21  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת אלונים 0:23  0:23  העלאה והורדה  מפה
צומת ישי 0:25  0:25  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - צומת רמת ישי מערב 0:27  0:27  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - מרכז 0:28  0:28  העלאה והורדה  מפה
בית שערים - צומת בית שערים 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
מנשיה א זבדה - מסעף מנשיית א זבדה 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
צומת נהלל 0:35  0:35  העלאה והורדה  מפה
נהלל - מסעף 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
מסעף רמת דוד 0:39  0:39  העלאה והורדה  הוסף למפה
גבת - מסעף 0:41  0:41  העלאה והורדה  מפה
יפעת - מסעף 0:43  0:43  העלאה והורדה  מפה
שריד - מסעף 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
חוות האון 0:47  0:47  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת ברוך 0:49  0:49  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ גניגר - מסעף 0:51  0:51  העלאה והורדה  מפה
תל עדשים - מסעף 0:55  0:55  העלאה והורדה  מפה
מועצה אזורית יזרעאל 0:57  0:57  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת מפגש מזרע 0:59  0:59  העלאה והורדה  הוסף למפה
כפר גדעון - מסעף 1:01  1:01  העלאה והורדה  מפה
בלפוריה - מסעף 1:04  1:04  העלאה והורדה  מפה
עפולה - מעונות הסטודנטים 1:06  1:06  העלאה והורדה  מפה
עפולה - צומת מכבי אש 1:08  1:08  העלאה והורדה  מפה
עפולה - היכל תרבות 1:09  1:09  העלאה והורדה  מפה
עפולה - הנשיא וייצמן / כיכר העצמאות 1:10  1:10  העלאה והורדה  מפה
עפולה - תחנה מרכזית 1:11  1:11  העלאה והורדה  מפה
עפולה 1:16  1:16  הורדה  מפה

חלופה 3
עפולה

חיפה - לב המפרץ
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
עפולה   0:00  העלאה  מפה
עפולה - תחנה מרכזית 0:06  0:06  העלאה והורדה  מפה
עפולה - היכל התרבות / חטיבה תש"ע 0:08  0:08  העלאה והורדה  הוסף למפה
עפולה - צומת מכבי אש 0:10  0:10  העלאה והורדה  מפה
צ.עוקף עפולה 0:12  0:12  העלאה והורדה  הוסף למפה
בלפוריה - מסעף 0:14  0:14  העלאה והורדה  מפה
כפר גדעון - מסעף 0:17  0:17  העלאה והורדה  מפה
מזרע - מסעף 0:18  0:18  העלאה והורדה  מפה
מועצה אזורית עמק יזרעאל 0:20  0:20  העלאה והורדה  הוסף למפה
תל עדשים - מסעף 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
קיבוץ גניגר - מסעף 0:26  0:26  העלאה והורדה  מפה
צומת ברוך 0:28  0:28  העלאה והורדה  הוסף למפה
חוות בקר 0:30  0:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
שריד - מסעף 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יפעת - מסעף 0:34  0:34  העלאה והורדה  מפה
גבת - מסעף 0:36  0:36  העלאה והורדה  מפה
מחלף מחנה רמת דוד 0:38  0:38  העלאה והורדה  הוסף למפה
נהלל - מסעף 0:40  0:40  העלאה והורדה  מפה
מנשיה א זבדה - צומת נהלל 0:42  0:42  העלאה והורדה  הוסף למפה
מנשיה א זבדה - מסעף מנשיית א זבדה 0:44  0:44  העלאה והורדה  מפה
בית שערים - צומת בית שערים 0:46  0:46  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי 0:50  0:50  העלאה והורדה  מפה
צ.רמת ישי מערב 0:52  0:52  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת ישי 0:54  0:54  העלאה והורדה  מפה
צומת אלונים 0:56  0:56  העלאה והורדה  מפה
צומת השומרים 0:58  0:58  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת קרית עמל 75 1:00  1:00  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת קרית טבעון 1:02  1:02  העלאה והורדה  מפה
שער העמקים 1:05  1:05  העלאה והורדה  מפה
צומת העמקים ( ג'למה ) 1:07  1:07  העלאה והורדה  מפה
כביש 70 בית מעצר קישון 1:09  1:09  העלאה והורדה  מפה
יגור - משתלת יגור 1:13  1:13  העלאה והורדה  מפה
יגור - צ.יגור 70 1:14  1:14  העלאה והורדה  מפה
חיפה - מרכזית המפרץ 1:20  1:20  העלאה והורדה  מפה
חיפה - לב המפרץ 1:21  1:21  הורדה  מפה

חלופה 4
עפולה

חיפה - לב המפרץ
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
עפולה   0:00  העלאה  מפה
עפולה - תחנה מרכזית 0:06  0:06  העלאה והורדה  מפה
עפולה - היכל התרבות / חטיבה תש"ע 0:08  0:08  העלאה והורדה  הוסף למפה
עפולה - צומת מכבי אש 0:10  0:10  העלאה והורדה  מפה
צ.עוקף עפולה 0:12  0:12  העלאה והורדה  הוסף למפה
בלפוריה - מסעף 0:14  0:14  העלאה והורדה  מפה
כפר גדעון - מסעף 0:17  0:17  העלאה והורדה  מפה
מזרע - מסעף 0:18  0:18  העלאה והורדה  מפה
מועצה אזורית עמק יזרעאל 0:20  0:20  העלאה והורדה  הוסף למפה
תל עדשים - מסעף 0:22  0:22  העלאה והורדה  מפה
קיבוץ גניגר - מסעף 0:26  0:26  העלאה והורדה  מפה
צומת ברוך 0:28  0:28  העלאה והורדה  הוסף למפה
חוות בקר 0:30  0:30  העלאה והורדה  הוסף למפה
שריד - מסעף 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
יפעת - מסעף 0:34  0:34  העלאה והורדה  מפה
גבת - מסעף 0:36  0:36  העלאה והורדה  מפה
מחלף מחנה רמת דוד 0:38  0:38  העלאה והורדה  הוסף למפה
רמת דוד 0:40  0:40  העלאה והורדה  הוסף למפה
בסיס צבאי רמת דוד 0:42  0:42  העלאה והורדה  מפה
נהלל - מסעף 0:46  0:46  העלאה והורדה  מפה
מנשיה א זבדה - צומת נהלל 0:48  0:48  העלאה והורדה  הוסף למפה
מנשיה א זבדה - מסעף מנשיית א זבדה 0:50  0:50  העלאה והורדה  מפה
בית שערים - צומת בית שערים 0:52  0:52  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי 0:56  0:56  העלאה והורדה  מפה
צ.רמת ישי מערב 0:58  0:58  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת ישי 1:00  1:00  העלאה והורדה  מפה
צומת אלונים 1:02  1:02  העלאה והורדה  מפה
צומת השומרים 1:04  1:04  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת קרית עמל 75 1:06  1:06  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת קרית טבעון 1:08  1:08  העלאה והורדה  מפה
שער העמקים 1:11  1:11  העלאה והורדה  מפה
צומת העמקים ( ג'למה ) 1:13  1:13  העלאה והורדה  מפה
כביש 70 בית מעצר קישון 1:15  1:15  העלאה והורדה  מפה
יגור - משתלת יגור 1:19  1:19  העלאה והורדה  מפה
יגור - צ.יגור 70 1:20  1:20  העלאה והורדה  מפה
חיפה - מרכזית המפרץ 1:26  1:26  העלאה והורדה  מפה
חיפה - לב המפרץ 1:27  1:27  הורדה  מפה

חלופה 5
חיפה - לב המפרץ

עפולה
מפה
תחנה  זמן הגעה   זמן יציאה     
חיפה - לב המפרץ   0:00  העלאה  מפה
חיפה - מרכזית המפרץ 0:03  0:03  העלאה והורדה  מפה
צומת יגור 0:05  0:05  העלאה והורדה  הוסף למפה
כפר חסידים מערב 0:07  0:07  העלאה והורדה  הוסף למפה
כביש 70 בית מעצר קישון 0:09  0:09  העלאה והורדה  מפה
צומת העמקים ( ג'למה ) 0:11  0:11  העלאה והורדה  מפה
שער העמקים 0:13  0:13  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת טבעון 0:17  0:17  העלאה והורדה  מפה
קרית טבעון - צומת קרית עמל 75 0:19  0:19  העלאה והורדה  מפה
צומת השומרים 0:21  0:21  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת אלונים 0:23  0:23  העלאה והורדה  מפה
צומת ישי 0:25  0:25  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - צומת רמת ישי מערב 0:27  0:27  העלאה והורדה  מפה
רמת ישי - מרכז 0:28  0:28  העלאה והורדה  מפה
בית שערים - צומת בית שערים 0:30  0:30  העלאה והורדה  מפה
מנשיה א זבדה - מסעף מנשיית א זבדה 0:32  0:32  העלאה והורדה  מפה
צומת נהלל 0:35  0:35  העלאה והורדה  מפה
נהלל - מסעף 0:37  0:37  העלאה והורדה  מפה
רמת דוד 0:39  0:39  העלאה והורדה  הוסף למפה
בסיס צבאי רמת דוד 0:41  0:41  העלאה והורדה  מפה
מסעף רמת דוד 0:43  0:43  העלאה והורדה  הוסף למפה
גבת - מסעף 0:45  0:45  העלאה והורדה  מפה
יפעת - מסעף 0:47  0:47  העלאה והורדה  מפה
שריד - מסעף 0:49  0:49  העלאה והורדה  מפה
חוות האון 0:51  0:51  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת ברוך 0:53  0:53  העלאה והורדה  הוסף למפה
קיבוץ גניגר - מסעף 0:55  0:55  העלאה והורדה  מפה
תל עדשים - מסעף 0:59  0:59  העלאה והורדה  מפה
מועצה אזורית יזרעאל 1:01  1:01  העלאה והורדה  הוסף למפה
צומת מפגש מזרע 1:03  1:03  העלאה והורדה  הוסף למפה
כפר גדעון - מסעף 1:05  1:05  העלאה והורדה  מפה
בלפוריה - מסעף 1:08  1:08  העלאה והורדה  מפה
עפולה - מעונות הסטודנטים 1:10  1:10  העלאה והורדה  מפה
עפולה - צומת מכבי אש 1:12  1:12  העלאה והורדה  מפה
עפולה - היכל תרבות 1:13  1:13  העלאה והורדה  מפה
עפולה - הנשיא וייצמן / כיכר העצמאות 1:14  1:14  העלאה והורדה  מפה
עפולה - תחנה מרכזית 1:15  1:15  העלאה והורדה  מפה
עפולה 1:20  1:20  הורדה  מפה


חיפוש חדש

   

הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר

אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  עילית  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  אומני אקספרס  ויאוליה  גולן  מטרודן  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-שועפאט  ירושלים-ענאתה בע"מ  ירושלים-א-סוואחרה  ג'בל אל מוכבר בע"מ  חברת אוטובוס הר הזיתים  ח. אוטובוסים אבו-תור סילואן   מסיעי הדרום  ירושלים-צור באהר  ראס אל עמוד-עיזריה-אבו דיס  ירושלים-עיסאוויה  

אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט
S1